• U bent hier:
  • home
  • disclaimer

Voorwaarden en regels HollandBizzLatinAmerica

Voor de toegang tot en het gebruik van de website van HollandBizzLatinAmerica (verder te noemen als 'Site') gelden de volgende voorwaarden en zijn alle wettelijke regels van toepassing.

HollandBizzLatinAmerica heeft de inhoud van deze Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. HollandBizzLatinAmerica garandeert echter niet dat de inhoud van de Site volledig, accuraat of juist is. HollandBizzLatinAmerica sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de Site, waaronder mede - doch niet beperkt tot - handelingen verricht door een gebruiker van de Site (in het vervolg 'Gebruiker') die zouden zijn ingegeven door de op de Site geplaatste informatie.

Intellectuele eigendom

De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Site, waaronder inbegrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij HollandBizzLatinAmerica en/of haar licentiegevers. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Site op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van één hardcopy.

Doorverwijzingen

De Site kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. HollandBizzLatinAmerica heeft geen zeggenschap over deze websites. HollandBizzLatinAmerica is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Beveiliging

HollandBizzRussia spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. HollandBizzLatinAmerica legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. HollandBizzLatinAmerica is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een Gebruiker, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

Nederlands recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Dordrecht. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door HollandBizzLatinAmerica aangepast worden. HollandBizzLatinAmerica adviseert daarom deze voorwaarden regelmatig te bekijken.

Auteur worden?

Word expert op ons platform

Wij komen graag in contact met specialisten die hun kennis via onze portal willen delen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

Deelnemen
(advertenties)
banner

Nieuwsbrief

nieuwsbrief

Meld u aan!

Schrijf u in voor onze gratis reguliere nieuwsbrief. En blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Inschrijven

    Preferred partners:

  • logo