Chili

Chili is economisch één van de meest stabiele landen in Latijns Amerika. De relatief goed ontwikkelde markt biedt kansen en ligt ogenschijnlijk dichtbij Europese zakelijke gewoontes. Het blijft echter een Latijns Amerikaans land in hart en nieren. Lees daarom verder over zakendoen in Chili en informeer uzelf goed over typische Chileense kenmerken.

Rubrieken


subcatogorie
Kansen en marktentree

Hoe kom ik de Chileense markt op?

In 2013 investeerde het Nederlandse bedrijfsleven na de Verenigde Staten het hoogste bedrag aan Foreign Direct Investment in Chili. Ook wat betreft export wordt Nederland beschouwd als een van de belangrijkste handelspartners van Chili in Europa. Waar liggen de kansen? HollandBizzLatinAmerica geeft informatie en helpt u bij het maken van de juiste keuzes.

subcatogorie
Economie

Handel en economie Chili

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Chili en over de Chileense economie kunt u verschillende bronnen gebruiken. Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

subcatogorie
Wet en regelgeving

De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van internationaal ondernemen in Chili bestaat uit: handelswetgeving en investeringswetgeving.

subcatogorie
Zakencultuur

Do's-and-don'ts in Chili

De zakensfeer in Chili is formeler dan in veel andere Zuid-Amerikaanse landen. De invloed van Europa en Noord-Amerika is groot. Zoals alle Latijns-Amerikanen hecht de Chileen aan het onderhouden van persoonlijke contacten. Dit is een goede reden om regelmatig het land en uw relaties te bezoeken.

    Preferred partners:

  • logo